Thời gian tạm hoãn: nó là gì và tại sao nó lại quan trọng

moratorium period Là gì

Đôi khi, các nhà đầu tư cá nhân và các công ty có thể gặp phải tình huống khi họ cảm thấy khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Thông thường, những trường hợp này là bất ngờ, chẳng hạn như thiên tai, và đối với những tình huống này, khoảng thời gian lệnh tạm hoãn có thể hữu ích.

Trong bài viết, chúng tôi sẽ mô tả thời gian tạm hoãn ở Việt Nam và các quốc gia khác là gì và lợi ích của nó là gì. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng nó và xem một số ví dụ thực tế về ứng dụng của nó.

Một khoảng thời gian lệnh tạm hoãn là gì?

what-is-moratorium-period
Lệnh tạm hoãn là khoảng thời gian mà bên vay có thể hoãn thanh toán theo các nghĩa vụ. Đó là việc đình chỉ thanh toán trong một thời gian nhất định, được xác định bởi người cho vay và người đi vay.

Công cụ này giúp xử lý những khó khăn tài chính tạm thời của người đi vay. Ví dụ, một khoảng thời gian lệnh tạm hoãn thường được bao gồm trong các hợp đồng cho vay mua nhà hoặc giáo dục. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng trong các thủ tục tố tụng pháp lý khác nhau, chẳng hạn như quá trình phá sản.

Ghi chú! Các doanh nghiệp, cơ quan quản lý thị trường hoặc chính phủ có thể áp đặt lệnh tạm hoãn.

Thời gian tạm hoãn hoạt động như thế nào?

Thông thường, một khoảng thời gian lệnh tạm hoãn bắt đầu khi khoản vay được cấp, tức là trước khi khoản thanh toán đầu tiên đến hạn. Thời gian này giúp người vay tìm nguồn tài chính và chuẩn bị cho trả nợ tín dụng.

Trong các trường hợp khác, thời gian tạm hoãn có thể được áp dụng vào giữa thời hạn cho vay, theo yêu cầu của bên vay. Trong trường hợp này, người vay có thể hoãn các khoản thanh toán thông thường trong một thời gian nhất định.

Ghi chú! Trong hầu hết các trường hợp, tiền lãi cho vay vẫn tích lũy trong một khoảng thời gian lệnh tạm hoãn.

Thông thường, thời gian tạm hoãn là một phản ứng đối với những khó khăn ngắn hạn của người đi vay. Đó có thể là những sự kiện làm gián đoạn hoạt động kinh doanh thông thường, chẳng hạn như lũ lụt hoặc động đất.

Đây cũng là công cụ tài chính hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý nguồn quỹ hiệu quả và cơ cấu lại các khoản nợ tồn đọng. Vì vậy, một công ty có thể sử dụng lệnh cấm đối với một số nghĩa vụ nhất định để giảm chi phí. Ngoài ra, thời hạn hoãn cũng có thể được sử dụng nếu doanh nghiệp muốn tích lũy chi phí cho một số hoạt động khác, chẳng hạn như mở rộng.

Ví dụ về thời gian tạm hoãn

moratorium period example
Nói chung, lệnh tạm hoãn thường gắn liền với các loại hình đầu tư khác nhau. Thời hạn tạm hoãn trong các hợp đồng cho vay mua nhà, có lẽ, là ví dụ phổ biến nhất về ứng dụng thực tế của nó. Tuy nhiên, cũng như các loại hợp đồng khác, người vay chỉ có thể yêu cầu lệnh tạm hoãn nếu điều khoản này được đưa vào thỏa thuận.

Ví dụ, người vay có một khoản vay mua nhà với khoản thanh toán hàng tháng. Nếu tình hình tài chính của người đi vay đã thay đổi và họ không thể thanh toán kịp thời, họ có thể liên hệ với ngân hàng và yêu cầu thời gian tạm hoãn, chẳng hạn như, trong sáu tháng. Nếu người cho vay đồng ý, người vay không phải thực hiện bất kỳ khoản chuyển tiền nào trong sáu tháng này và nghĩa vụ thanh toán hàng tháng sẽ bắt đầu sau khoảng thời gian này.

Một thời gian tạm hoãn cũng được áp dụng cho các loại cho vay khác. Ví dụ, Mary đã nhận một khoản tín dụng trị giá 200.000 đô la từ một ngân hàng vào tháng Giêng, khoản tín dụng mà cô ấy dự định sử dụng để mở rộng kinh doanh. Theo thỏa thuận cho vay, người phụ nữ phải thanh toán hàng tháng 10.000 đô la trong 24 tháng tới và tổng số tiền bao gồm cả khoản vay và tiền lãi. Tuy nhiên, sau ba tháng, công ty của Mary bắt đầu gặp khó khăn. Để giảm chi phí kinh doanh, Marry đã yêu cầu một ngân hàng cho thời gian tạm hoãn trong chín tháng tới. Do đó, cô ấy đã hoãn các nghĩa vụ cho vay của mình sang tháng Giêng tới, tức là, sau chín tháng.

Thời gian tạm hoãn trong tin tức

Như đã đề cập, chính phủ và các tổ chức công cộng cũng có thể sử dụng lệnh tạm hoãn. Bạn có thể xem các ví dụ sau về lệnh tạm hoãn trong tin tức:

  • Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã đưa ra nhiều phương án cứu trợ khác nhau dưới hình thức thời gian tạm hoãncho các khoản vay, bao gồm các khoản vay mua nhà, giáo dục và cá nhân. Thời gian tạm hoãn bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Trong thời gian đó, tiền lãi tiếp tục cộng dồn vào số lượng dư nợ cho vay.
  • Chính phủ Canada thông báo rằng sinh viên có thể tạm dừng thanh toán khoản vay giáo dục trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Biện pháp này là một phần của gói xã hội nhằm hỗ trợ người dân Canada.

Đây chỉ là những ví dụ minh họa nhất có thể tìm thấy trong thế giới thực tế.

Lợi ích của thời gian tạm hoãn

Lợi ích chính của thời gian tạm hoãn là khả năng trì hoãn các khoản thanh toán khoản vay trong một giai đoạn khó khăn. Kết quả là, người vay nhận được sự linh hoạt hơn về tài chính và có thể quản lý tài chính hiệu quả hơn trong những giai đoạn khó khăn.

Đồng thời, lãi suất tín dụng vẫn tích lũy trong thời gian tạm hoãn, vì vậy người đi vay nên tính toán tổng lợi ích của việc ứng dụng của nó.

Lợi ích của thời gian tạm hoãn và thời gian ân hạn

benefits of moratorium period
Thông thường, thời gian tạm hoãn được kết giao với một thời gian ân hạn; tuy nhiên, chúng là những công cụ tài chính khác nhau.

Thời gian ân hạn là một khoảng thời gian cụ thể sau thời hạn thanh toán, trong đó bên vay có thể thực hiện khoản thanh toán đó mà không bị phạt hoặc phạt. Nói cách khác, nếu người vay không thanh toán trong thời gian ân hạn, họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt.

Đổi lại, lệnh cấm là khoảng thời gian mà người vay không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Trong trường hợp này, họ chỉ phải tiếp tục thanh toán sau khi lệnh cấm kết thúc.

Một điểm khác biệt nữa là lệnh cấm thường dài hơn thời gian ân hạn.

Kết luận

Thời gian tạm hoãn là một công cụ thiết yếu và có giá trị giúp quản lý tài chính một cách khôn ngoan và giảm chi phí khi cần thiết. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã trả lời câu hỏi về cái gì thời gian tạm hoãn là, và bây giờ bạn không chỉ biết ý nghĩa của nó mà còn cả lợi ích và ứng dụng thực tế của nó.

Alex có hơn 9 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ông đã làm việc với nhiều công ty tài chính khác nhau trên toàn cầu và có chuyên môn về phân tích cơ bản và kỹ thuật. Alex đã hoàn thành nhiều vai trò khác nhau trong 9 năm kinh nghiệm của mình và từng làm cố vấn đầu tư, nhà phân tích tài chính, nhân viên quản lý rủi ro, quản lý kế hoạch tài chính, và tuân thủ và nhân viên kiểm soát nội bộ.

Rate author
Online Investment
Add a comment