Sabit Sermaye

Bu nedir

Bir işletme, sabit sermayenin ne olduğunu ve tüketimini (CFC olarak da adlandırılır) anlamalıdır; üretimde belirleyici bir rol oynar ve şirketin finansal istikrarını etkiler. Sabit sermaye, bir şirketin mal üretmek veya hizmet sağlamak için yaptığı uzun vadeli varlıkları ve yatırımları ifade eder. Makineler, binalar veya arazi gibi bu varlıkların uzun bir süre boyunca kullanılması amaçlanmıştır ve kolayca nakde dönüştürülemez.

Bu makale, bir işletme için sabit sermayenin önemini ve işletme sermayesinden nasıl farklı olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kısaca sabit sermaye nedir?

meaning-of-fixed-capital
Sabit sermaye, şirketin uzun süre kullanacağı varlıklara yapılan uzun vadeli yatırımları ifade eder. Günlük operasyonlarda kısa vadeli yatırımları kapsayan işletme sermayesi ile çelişmektedir.

Sabit sermaye, iş büyümesi ve rekabet gücü için kritik öneme sahiptir ve şirketlerin teknoloji ve ekipmana yatırım yapmalarını sağlar. Sabit sermayeye yatırım yapmak önemli miktarda peşin fon gerektirir ve likit olmayabilir.

Sabit sermaye yatırımlarının geniş ekonomik etkileri vardır, verimliliği artırır ve istihdam yaratır. Bu tür yatırımların teknolojik gelişmeler ve pazar değişiklikleri de dahil olmak üzere uzun vadeli etkileri dikkate alınmalıdır. Şirketler ayrıca alternatif finansman kaynakları arayabilir ve hükümetler vergi teşvikleri ve altyapı desteği sağlayabilir.

Sabit sermayenin ne olduğu sorusuna tek bir cümleyle cevap verirseniz, bu durumda, mal üretiminde, hizmetlerin sağlanmasında ve işin performansında kullanılan şirketin maddi nesneleridir. Bunlar ekipman, cihaz, araba, bina ve diğer maddi ve entelektüel değerlerdir.

Sabit sermayeyi anlama

Sabit sermaye, şirketler, bireyler ve hükümetler tarafından uzun süre kullanılacak varlıkları satın almak için yapılan uzun vadeli yatırımları ifade eder. Sabit sermaye yatırımı, mal ve hizmet üreterek uzun vadeli bir yatırım getirisi sağlamayı amaçlamaktadır.

Sabit sermaye, işletmelerin büyümesi ve başarılı olması için gereklidir ve şirketlerin rekabetçi kalmak için gerekli teknoloji ve ekipmana yatırım yapmalarını sağlar. Örneğin, bir üretim şirketi, üretim süreçlerini iyileştirmek için yeni makinelere veya otomasyona yatırım yapabilir, bu da verimliliği ve maliyet tasarrufunu artırabilir. Sabit sermayeye yapılan bu yatırım, pazarda rekabet gücünün artmasına da yol açarak şirketin daha düşük bir fiyata daha kaliteli ürünler sunmasını sağlayabilir.

Sabit sermaye yatırımlarının da daha geniş ekonomi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Örneğin, sabit sermayeye yapılan yatırımın artması, ekonomik büyümenin sağlanmasına yardımcı olabilecek üretkenliğin artmasına neden olabilir. Ayrıca, şirketler yerel tedarikçilerden mal ve hizmet satın alabileceğinden, yeni işler yaratabilir ve yerel ekonomiyi artırabilir.

Bununla birlikte, sabit sermaye yatırımlarının uzun vadeli etkilerini, özellikle teknolojik gelişmeler ve değişen piyasa koşulları bağlamında dikkate almak esastır. Örneğin, belirli bir makine türüne yatırım yapan bir şirket, teknolojinin güncellenmesi gerektiğini veya ürünlerine yönelik piyasa talebinin değiştiğini görebilir, bu da rekabet gücünün azalmasına ve karlılığın azalmasına neden olabilir.

Sabit sermaye örnekleri

examples-of-fixed-capital
Krediyle bir bufalo ve tahta bir araba satın alan Hintli bir gencin, Kishore’un hikayesini ele alalım. Kishora’nın sabit sermayesi nedir? Bunlar bufalo ve tahta bir arabadır. Ancak işletme sermayesi, Kishore’un süt satmaktan ve ahşap bir arabada mal taşımaktan kazandığı paradır (yaşam masraflarını çıkarmayı unutmayın).

Başka bir hikaye palmiye şekeri üretmek isteyen Mishrilal hakkında. Bunu yapmak için, şeker kamışını ezmek için bir makineye ihtiyacı var. Mishrilal’ın sabit sermayesi nedir? Mal üretmek için bir makinedir ve işletme sermayesi, Mishirilal’ın şeker kamışı satın almak ve kırıcıyı çalıştırmak için gereken elektrik faturalarını ödemek için harcayacağı paradır.

Sabit sermaye ile işletme sermayesi arasındaki fark nedir?

Sabit sermaye genellikle hammadde ve envanter satın alma gibi günlük operasyonlara yapılan kısa vadeli yatırımları ifade eden işletme sermayesi ile çelişmektedir. İşletmelerin faaliyet göstermesi için işletme sermayesi gerekli olsa da, sabit sermaye uzun vadeli büyüme ve rekabet gücünün kritik bir itici gücü olarak görülmektedir.

Sabit sermaye gereksinimleri

Bir işletme için gereken sabit sermaye miktarı birkaç faktöre bağlıdır:

  1. İş türü.  Farklı işletmelerin değişen sabit sermaye gereksinimleri vardır, bazıları daha fazla, bazıları daha az gerektirir. Örneğin, imalat sektöründeki şirketler tipik olarak hizmet sektöründekilerden daha önemli miktarda sabit sermayeye ihtiyaç duyarlar.
  2. Şirketin büyüklüğü.  Büyüklük aynı zamanda gerekli sabit sermayeyi de etkiler. Daha büyük şirketler, operasyonlarını desteklemek için makine ve ekipman gibi daha önemli varlıklara yatırım yapmaları gerektiğinden, daha yüksek sabit sermaye gereksinimlerine sahip olma eğilimindedir.
  3. Üretim süreci.  Üretim süreci, sabit sermaye gereksinimlerini etkileyen bir başka faktördür. İnşaat veya enerji endüstrilerindekiler gibi kapsamlı üretim süreçlerine ihtiyaç duyan işletmeler, özel makine ve ekipmanlara yatırım yapmaları gerektiğinden, sabit sermayeye önemli yatırımlar gerektirebilir.
  4. Sermaye yoğunluğu.  Sermaye yoğunluğu, üretilen her birim çıktı için gerekli olan sabit sermayeyi ifade eder. Yüksek sermaye yoğunluğuna sahip işletmeler, özel makine ve ekipmanlara yatırım yapmaları gerektiğinden, sabit sermayeye önemli yatırımlar gerektirir.
  5. Gelecekteki genişleme.  Şirketler, sabit sermaye gereksinimlerini belirlerken gelecekteki genişlemeyi de göz önünde bulundurmalıdır. Bir şirket faaliyetlerini genişletmeyi planlıyorsa, iş büyümesini desteklemek için ek sabit sermaye yatırımı yapmalıdır.
  6. Teknoloji.  Bir şirket tarafından kullanılan teknoloji, sabit sermaye gereksinimlerini de etkiler. Daha ileri teknoloji kullanan şirketler, özel makine ve ekipmanlara yatırım yapmaları gerektiğinden, genellikle sabit sermayeye daha yüksek yatırımlar gerektirir.
  7. Finansman seçenekleri.  Bir şirketin kullanabileceği finansman seçenekleri de sabit sermaye gereksinimlerinde rol oynar. Banka kredileri veya yatırım sermayesi gibi finansman seçeneklerine erişimi olan şirketler, sabit sermayeye daha fazla yatırım yapabilir.
  8. Piyasa koşulları.  Piyasa koşulları da sabit sermaye gereksinimlerini etkileyebilir. Şirketler, güçlü bir pazarda daha önemli sabit sermaye yatırımlarına yatırım yapacak kaynaklara sahip olabilirler. Zayıf bir pazarda, şirketler sabit sermayeye daha az yatırım yapabilir ve bunun yerine kaynaklarını korumaya odaklanabilir.

Sabit sermayenin amortismanı

Sabit sermaye varlıkları, aşınma ve yıpranma eskimesi veya diğer faktörler nedeniyle bir varlığın değerindeki zaman içindeki azalmayı ifade eden amortismana tabidir.

Amortisman, varlığın değer düşüşünü yansıtır ve bir şirketin finansal sağlığının daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Amortisman, şirketin finansal tablolarına gider olarak kaydedilir ve varlığın değerini ve şirketin net değerini azaltır.

Sabit sermayenin likiditesi

Şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmek için fonlara hızlı bir şekilde erişmeleri gerekebilir. Ancak sabit sermayenin nakde dönüştürülmesi zordur ve şirketin likiditesini etkiler.

Likidite, bir varlığın değerini etkilemeden satılabileceği veya nakde dönüştürülebileceği kolaylığı ifade eder. Sabit sermaye varlıkları genellikle hisse senetleri, tahviller veya nakit gibi diğer varlıklardan daha düşük likiditeye sahiptir. Beklenmedik bir para ihtiyacı ortaya çıktığında, bu varlıkları satmak veya nakde dönüştürmek zor olabilir.

Bununla birlikte, gayrimenkul gibi bazı sabit sermaye biçimleri, ağır makineler gibi diğer varlıklardan nispeten daha yüksek likiditeye sahip olabilir. Bunun nedeni, gayrimenkulün nispeten hızlı bir şekilde satılabilmesi veya kiralanabilmesi ve nakit akışı yaratabilmesidir. Buna karşılık, makineler ve diğer üretim ekipmanlarının satılması için önemli zaman ve kaynaklar gerekebilir ve amortisman nedeniyle önemli bir değer kaybına neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

faq
Sabit sermaye ile ilgili bazı nüanslar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir üretim sisteminde sabit sermaye ile ne kastedilmektedir?

Sabit sermaye, bir işletmenin uzun vadeli varlıklara yaptığı tüm yatırımlardır. Bu varlıklar, çoğu üretim sürecinde yer alan birden fazla kez kullanılır. Örneğin, malların üretimi için ekipman, sabit kıymetlere dahil edilen bir varlıktır.

Sabit sermaye tüketimi ile ne kastedilmektedir?

Sabit sermaye tüketimi, belirli bir süre boyunca aşınma ve yıpranma, yaş veya eskime nedeniyle bir sabit varlığın (bina, makine veya ekipman gibi) değerindeki azalmayı ifade eder. Örneğin, mal üretmek için kullanılan ekipman zamanla yıpranır ve bozulur. Üretim sürecinde sabit kıymet kullanmanın maliyetini temsil eder ve net çıktıya ulaşmak için brüt çıktıdan düşülür.

Bir ortağın sabit sermayesi ile ne kastedilmektedir?

Sabit sermaye, bir iş ortağının bir ortaklığa yaptığı yatırımın binalar, ekipman ve makineler gibi uzun vadeli varlıkları satın almak için kullanılan kısmını ifade eder. Bir ortağın işletmede yaptığı kalıcı, likit olmayan yatırımları temsil eder ve genellikle kolayca nakde dönüştürülemez.

Ortaklıkta sabit sermaye hesabı nedir?

Sabit sermaye hesabı, bir işletmenin ortakların sermayesiyle meydana gelen farklı işlemlerle ilgili iki ayrı hesap tuttuğu sermaye hesabının bir şeklidir. Bu durumda, her ortak için iki hesap hazırlanır: sermaye ve cari.

Sermaye hesabı, ortağın sermayesini kaydetmek için kullanılır. Cari hesap tüm ortakların diğer işlemlerini kaydeder: maaş, komisyon, çizimler vb.

Brüt Sabit Sermaye Oluşumu Nedir?

Brüt sabit sermaye oluşumu (GFCF), yerleşik üreticilerin yatırımlarından eksi belirli bir süre boyunca sabit kıymetlerdeki elden çıkarmalardan oluşur. Sabit kıymetler, bir yıldan fazla bir süredir tekrar tekrar veya sürekli olarak kullanılan maddi veya maddi olmayan üretim ürünlerini içerir.

Sonuç

Makale sayesinde, CFC olarak bilinen sabit sermaye tüketiminin ne olduğunu ve bir işletmenin bu kaynağı akıllıca yönetmesinin neden gerekli olduğunu artık biliyorsunuz. 9. ve 12. sınıf öğrencileri için bile anlaşılabilir olan ayrıntılı örnekler, sabit sermaye yönteminin ne olduğunu açıkça göstermiştir.

Sabit sermaye, uzun vadeli ekonomik büyüme ve rekabet gücü için çok önemlidir. Bir şirket ister yeni teknolojiye yatırım yapmak istiyor olsun, ister bir hükümet altyapıyı iyileştirmek istiyor olsun, sabit sermaye yatırımları büyümeyi teşvik etmek ve ekonomik refahı desteklemek için gereklidir.

Alex, finansal piyasalarda 9 yılı aşkın deneyime sahiptir. Dünya çapında çeşitli finans firmalarıyla çalışmıştır ve teknik ve temel analiz konusunda uzmanlığa sahiptir. Alex, 9 yıllık tecrübesinde çeşitli roller üstlenmiş ve yatırım danışmanı, finansal analist, risk yönetimi görevlisi, finansal planlama müdürü ve uyum ve iç kontrol görevlisi olarak çalışmıştır.

Rate author
Online Investment
Add a comment