Moratoryum dönemi: ne olduğu ve neden önemli olduğu

moratorium period Bu nedir

Bazen, bireysel yatırımcılar ve şirketler finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluk çektikleri durumlarla karşılaşabilirler. Genellikle, bu koşullar doğal afetler gibi beklenmeyen durumlardır ve bu durumlar için bir moratoryum süresi yardımcı olabilir.

Makalede, Türkiye’de ve diğer ülkelerde moratoryum döneminin ne olduğunu ve faydalarının neler olduğunu açıklayacağız. Ayrıca nasıl kullanılacağını öğrenecek ve uygulamasının birkaç pratik örneğini göreceksiniz.

Moratoryum süresi nedir?

what-is-moratorium-period
Moratoryum, borçlunun ödemeleri yükümlülüklere göre erteleyebileceği bir dönemdir. Borç veren ve borç alan tarafından tanımlanan belirli bir süre için ödemelerin askıya alınmasıdır.

Bu araç, borçlunun geçici mali zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur. Örneğin, bir moratoryum süresi genellikle ev veya eğitim kredisi anlaşmalarına dahil edilir. Ayrıca, iflas süreci gibi çeşitli yasal işlemlerde de kullanılabilir.

Not! İşletmeler, piyasa düzenleyicileri veya hükümetler moratoryumlar uygulayabilir.

Moratoryum dönemleri nasıl işler?

Tipik olarak, bir moratoryum dönemi, bir kredi verildiğinde, yani ilk ödemeden önce başlar. Bu süre, borçlunun finansman bulmasına ve kredi geri ödemesine hazırlanmasına yardımcı olur.

Diğer durumlarda, borçlunun talebine göre, bir kredi süresinin ortasında bir moratoryum süresi uygulanabilir. Bu durumda, bir borçlu düzenli ödemeleri belirli bir süre erteleyebilir.

Not! Çoğu durumda, kredi faizi moratoryum döneminde hala tahakkuk eder.

Genellikle, bir moratoryum süresi, borçlunun kısa vadeli zorluklarına bir cevaptır. Normal iş rutinini bozan olaylar, örneğin bir sel veya deprem olabilir.

Ayrıca, firmaların fonlarını verimli bir şekilde yönetmelerine ve ödenmemiş borçlarını yeniden yapılandırmalarına yardımcı olan yararlı bir finansal araçtır. Bu nedenle, bir şirket giderleri düşürmek için belirli yükümlülükler için bir moratoryum kullanabilir. Ek olarak, işletme genişleme gibi diğer bazı faaliyetler için maliyet biriktirmek istiyorsa bir moratoryum dönemi de kullanılabilir.

Moratoryum dönemi örneği

moratorium period example
Genel olarak, moratoryum dönemi terimi genellikle farklı yatırım türleriyle ilişkilidir. Konut kredisi anlaşmalarında moratoryum dönemi, belki de pratik uygulamasının en yaygın örneğidir. Bununla birlikte, diğer sözleşme türlerinde olduğu gibi, borçlular yalnızca bu madde sözleşmeye dahil edilirse moratoryum talep edebilirler.

Örneğin, borçlunun aylık ödemeli bir ev kredisi vardır. Borçlunun mali durumu değiştiyse ve zamanında ödeme yapamazlarsa, bankaya başvurabilir ve örneğin altı aylık bir moratoryum süresi isteyebilirler. Borç veren kabul ederse, borçlunun bu altı ay boyunca herhangi bir havale yapması gerekmez ve aylık ödemelere ilişkin yükümlülükler bu süreden sonra başlar.

Moratoryum süresi diğer kredi türleri için de geçerlidir. Örneğin, Mary Ocak ayında bir bankadan 200.000 dolarlık bir kredi aldı ve bunu iş genişlemesi için kullanmayı planlıyor. Kredi sözleşmesine göre, kadının önümüzdeki 24 ay boyunca aylık 10.000 dolarlık ödeme yapması gerekiyor ve toplam tutar kredinin kendisini ve faizini içeriyor. Ancak, üç ay sonra, Mary’nin firması zorluklar yaşamaya başladı. İşletme maliyetlerini azaltmak için Marry, bir bankadan önümüzdeki dokuz ay boyunca moratoryum süresi istedi. Sonuç olarak, kredi yükümlülüklerini önümüzdeki Ocak ayına erteledi, yani dokuz ay sonra.

Haberlerde moratoryum dönemi

Daha önce de belirtildiği gibi, hükümetler ve kamu kuruluşları da moratoryumları kullanabilir. Haberlerde aşağıdaki moratoryum örneklerini görebilirsiniz:

  • Hindistan Merkez Bankası, ev, eğitim ve kişisel olanlar da dahil olmak üzere krediler için moratoryum dönemi şeklinde çeşitli rahatlama seçenekleri sundu. Moratoryum dönemi 1 Mart 2020’de başladı ve 30 Eylül 2020’de sona erdi. Bu süre zarfında, faiz ödenmemiş kredi tutarına tahakkuk etmeye devam etti.
  • Kanada hükümeti, öğrencilerin 1 Mart 2020’den 31 Ağustos 2020’ye kadar olan süre boyunca eğitim kredisi ödemelerini duraklatabileceklerini açıkladı. Bu önlem, Kanada halkını desteklemeyi amaçlayan bir sosyal paketin parçasıydı.

Bunlar sadece dünya pratiğinde bulunabilecek en açıklayıcı örneklerdir.

Moratoryum döneminin faydaları

benefits of moratorium period
Bir moratoryum döneminin temel yararı, kredi ödemelerini bir süre erteleme yeteneğidir. Sonuç olarak, borçlular daha fazla finansal esneklik kazanır ve zor dönemlerde finansmanlarını daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

Aynı zamanda, kredi faizi hala bir moratoryum döneminde tahakkuk eder, bu nedenle borçlu başvurusunun toplam faydasını hesaplamalıdır.

Moratoryum süresi ve ödemesiz dönem

Genellikle, bir moratoryum dönemi bir ödemesiz dönem ile ilişkilidir; Bununla birlikte, bunlar farklı finansal araçlardır.

Ödemesiz süre, ödeme son tarihinden sonra, borçlunun herhangi bir para cezası veya ceza olmaksızın böyle bir ödeme yapabileceği belirli bir zamandır. Başka bir deyişle, borçlu ödemesiz bir süre içinde ödeme yapmazsa, cezalarla karşı karşıya kalacaktır.

Buna karşılık, moratoryum, borçlunun herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmadığı bir dönemdir. Bu durumda, yalnızca moratoryum sona erdikten sonra ödemelere devam etmeleri gerekir.

Diğer bir fark, bir moratoryumun genellikle bir ödemesiz dönemden daha uzun olmasıdır.

Sonuç

Moratoryum dönemi, finansmanı akıllıca yönetmeye ve gerektiğinde maliyetleri azaltmaya yardımcı olan önemli ve değerli bir araçtır. Umarız moratoryum döneminin ne olduğu sorusuna cevap vermişizdir ve şimdi sadece anlamını değil, faydalarını ve pratik uygulamasını da biliyorsunuzdur.

Alex, finansal piyasalarda 9 yılı aşkın deneyime sahiptir. Dünya çapında çeşitli finans firmalarıyla çalışmıştır ve teknik ve temel analiz konusunda uzmanlığa sahiptir. Alex, 9 yıllık tecrübesinde çeşitli roller üstlenmiş ve yatırım danışmanı, finansal analist, risk yönetimi görevlisi, finansal planlama müdürü ve uyum ve iç kontrol görevlisi olarak çalışmıştır.

Rate author
Online Investment
Add a comment